چگونه بدرفتاری کودکان را کنترل کنیم؟

Angry children

بیایید با اساسی ترین اصول اولیه شروع کنیم: کودکان وابسته به بزرگسالان هستند. آنها به توجه ما نیاز دارند. بقای آن ها بستگی به این دارد. نگرانی و توجه بزرگسالان در صورتی که برای سرپناه، غذا، ایمنی و و راحتی آن ها باشد، مورد نیاز است. نیاز به توجه ما مشکلی نیست. توجه ما به نیاز ها مکانیسم بقاء کودک است.

اکثر کودکان، حداقل در بیشتر زمان ها، راه های مثبتی برای یافتن توجه مورد نیاز خود را پیدا می کنند. آنها به عنوان شیرخواران، مزیت ناز بودن را دارند. وقتی رشد می کنند، متوجه می شوند که بزرگسالان اطرافشان به آن ها پاسخ خواهند داد.

آیا می دانستید که حتی نوزادانی که فقط چند ماه دارند در تعامل با بزرگسالان هستند؟ هنگامی که یک لبخند باعث می شود مادر یا پدر بخندد یا او را بغل کند، آنها یاد می گیرند این یک روش قابل اعتماد برای دریافت توجه والدین به خود است.

اما بعضی از بچه ها در تلاش های خود برای کسب آنچه که به لحاظ جسمی و احساسی نیاز دارند، دلسرد می شوند. بزرگسالان در هر آنچه که آنها را غافلگیر می کند، غرق می شوند. ممکن است والدین این کودکان بیمار یا افسرده شوند. شاید چون هنوز خود را به عنوان پدر و مادر مسئول نمی بینند، نمی توانند یک راه حل برای پاسخ دادن به نیازهای کودک پیدا کنند. چنین والدینی ممکن نیست قصد داشته باشند ، نیازهای فرزندشان را نادیده بگیرند، اما کودک عدم توجه احساسی یا وقت نداشتن برای آن ها را به عنوان تهدیدی برای بقای عاطفی یا فیزیکی خود تعریف می کند.

لطفا امتیاز دهید post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.