رفتارهای خواهران با هم چگونه است؟

Sisters

درمورد چشم و هم چشمی خواهران با یکدیگر والدین چه راه و روش های مناسبی باید در پیش بگیرند؟راه چاره چیست؟

رابطه دو خواهر با یکدیگر علاوه بر طول مدت آن، به خاطر دارا بودن بار عاطفی بیشتر می تواند جنبه و شکلی خاص به خود بگیرد ولی از دگر سو هستند خواهرانی که همواره در رابطه چندین و چند ساله خود نقش کارد و پنیر را برای یکدیگر ایفا کرده اند.

اگر رابطه دو خواهر با یکدیگر، این شانس و فرصت را داشته باشد که رشد کند، شاخ و برگ بگیرد و بالغ شود؛ به طور قطع این دو خواهر بهترین دوستان دنیا برای یکدیگر خواهند بود.

گاهی اوقات داشتن ارتباط دوستانه میان خواهران به افسانه مبدل می شود زیرا به نظر می رسد که این دو چاره ای جز همزیستی و همخانگی با یکدیگر ندارند ، چرا که از یک سو نحوه برخورد والدین و مورد مقایسه قرار دادن این دو با هم و از طرف دیگر نحوه ارتباط گیری و تعامل خواهران با یکدیگر در ایجاد این گسل عاطفی نقش بسزایی داشته است.

لطفا امتیاز دهید post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.